Vrienden van

Bontius Stichting, deze stichting zamelt geld in voor onder andere onderzoek naar fibreuze dysplasie. 

 www.botonderzoek.nl