Leden en Donateurs

Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie is een 100% vrijwilligersorganisatie voor en door patiënten. Om te kunnen blijven bestaan hebben we minimaal honderd leden nodig. Heb jij of een van je naasten FD/MAS, of draag je ons een warm hart toe? Word dan lid of donateur en steun ons werk voor mensen met Fibreuze Dysplasie!

Financiering
Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie wordt gefinancierd door leden en donateurs en is sinds 1-1-2017 een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), fiscaal bekend onder RSIN nummer: 8565.48.704. 

Giften aan onze vereniging zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Ook hoeft de Patiëntenvereniging geen erf- en/of schenkingsbelasting te betalen over ontvangen giften, schenkingen en/of legaten. Meer informatie over ANBI vind je op de site van de belastingdienst. Benieuwd naar ons beleidsplan? Je leest ons beleidsplan op deze pagina.  

Algemene Ledenvergadering
Onze leden en het bestuur vergaderen jaarlijks over het financiële jaarverslag en de plannen voor het nieuwe jaar. Als de meerderheid van de bij de vergadering aanwezige leden de plannen goedkeurt, kunnen ze uitgevoerd worden. Hieronder vind je een verslag van de algemene ledenvergadering. 

 Algemene Leden Vergadering 2023   

Wil je liever een papieren exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@fibreuzedysplasie.eu.  

Word lid van Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie en steun ons werk voor mensen met Fibreuze Dysplasie.

Lees meer

Steun ons door te donateur te worden. Als donateur levert u een vrijwillige bijdrage aan het werk van de vereniging

Lees meer