Leden en donateurs

Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie is een 100% vrijwilligersorganisatie voor en door patiënten. Om als patiëntenvereniging te kunnen blijven bestaan dienen wij minimaal honderd leden aan ons te verbinden. Word lid of donateur en steun ons werk voor mensen met fibreuze dysplasie!

Financiering
Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie wordt primair gefinancierd door leden en donateurs. Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie is sinds 1-1-2017 aangemerkt een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), fiscaal bekend onder RSIN nummer: 8565.48.704. Hierdoor zijn giften aan onze vereniging voor de donateurs en schenkers aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. Tevens hoeft de Patiëntenvereniging geen erf- en/of schenkingsbelasting te betalen over ontvangen giften, schenkingen en/of legaten. Meer informatie over ANBI vindt u op de site van de belastingdienst. Wilt u ons beleidsplan bekijken zie Beleidsplan

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats om het bestuur en de leden zich te laten buigen over het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Pas wanneer de plannen door de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de vergadering zijn goedgekeurd, kunnen de gemaakte plannen uitgevoerd worden. Klik op onderstaande button om de documentatie aangaande de algemene ledenvergadering te downloaden. 

 Algemene Leden Vergadering 2020   

Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@fibreuzedysplasie.eu.  

Word lid van Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie en steun ons werk voor mensen met fibreuze dysplasie.

Lees meer

Steun ons door te donateur te worden. Als donateur levert u een vrijwillige bijdrage aan het werk van de vereniging

Lees meer