Behandeling

Na het stellen van de diagnose zoekt het behandelteam naar de beste behandelstrategie. De behandeling bij fibreuze dysplasie blijft meestal niet beperkt tot één medisch specialisme. Vaak werken de afdelingen Orthopedie en Endocrinologie samen aan de behandeling van fibreuze dysplasie. Bij fibreuze dysplasie in het aangezicht, zal ook een gespecialiseerde oogarts deel uitmaken van het behandelteam.

Vaak is bij fibreuze dysplasie een behandeling niet noodzakelijk, omdat in veel geval geen klachten zijn en de mate van het aangetaste bot zeer beperkt is.

Als er wel klachten zijn worden deze over het algemeen zoveel mogelijk bestreden met medicatie

Soms is een operatie nodig om pijnklachten te verminderen of het bot te verstevigen. Het kan ook zijn dat een operatie nodig is om een gebroken bot te herstellen. Elke operatie aan een bot met fibreuze dysplasie vraagt meer aandacht dan een operatie aan een ‘normaal’ bot. Zeker als het betreffende bot al eens eerder is gebroken. Daarom is het belangrijk dat een gespecialiseerde orthopedisch chirurg de operatie bij fibreuze dysplasie uitvoert. Zo kan een breuk hersteld worden met een operatie, maar kan er bijvoorbeeld ook geprobeerd worden een dreigende breuk te voorkomen door het bot te verstevigen met een implantaat en/of met donor-bot. Door een afwijkende vorm of slechte kwaliteit van het aangetaste bot, kan zo’n operatie erg complex zijn.