Patiëntendagen

De vereniging organiseert minimaal één keer per jaar een patientendag.