Medicatie

Medicijnen voor de behandeling van fibreuze dysplasie verminderen de botactiviteit van de botten waar de fibreuze dysplasie zich bevindt. De medicijnen vertragen de afbraak van botweefsel en dragen zo bij aan een betere botkwaliteit. Deze medicijnen worden toegediend via een tablet, infuus of injectie, afhankelijk wat het beste bij de situatie aansluit.

Bij de medicinale behandeling van fibreuze dysplasie wordt meestal gestart met bisfosfonaten. Dit zijn medicijnen die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen. Indien patiënten bisfosfonaten niet verdragen of onvoldoende reageren op bisfosfonaten, kan besloten worden denosumab toe te dienen. Denosumab is een middel dat de botafbraak snel en sterk remt door het tegengaan van de vorming, werking en overleving van bot-afbrekende cellen.

Naast medicijnen die zorgen voor sterker bot, kunnen indien nodig ook pijnstillers voorgeschreven worden. Ook als de ziekte onder controle is, is pijnstilling soms nodig.