Uitnodiging patiënten- en ledendag 4 februari

Het bestuur van de patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie nodigt u van harte uit voor de patiënten- en ledendag die gehouden zal worden op zaterdag 4 februari 2023.
 Na de afgelopen jaren, waarbij we u helaas vooral op afstand hebben moeten informeren over ontwikkelingen m.b.t. Fibreuze Dysplasie, kijken we er nu erg naar uit om iedereen weer “live” te ontmoeten.

U bent van harte welkom op de Green Village locatie in Nieuwegein, waar u wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee en iets lekkers. Ook wordt u tijdens de middagpauze getrakteerd op een volledig verzorgde lunch waarbij uitgebreid gelegenheid zal zijn om met elkaar bij te praten.

 Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de presentaties waardoor het programma nog onder voorbehoud is. U kunt een bijdrage verwachten van specialisten en onderzoekers die aan verschillende ziekenhuizen verbonden zijn. Ook zal er uitgebreid uitleg gegeven worden over de mogelijkheden en de werking van het registreren als Fibreuze Dysplasie patiënt.
Voorafgaand aan de presentaties is een korte algemene ledenvergadering waarin een overzicht wordt gegeven van alle activiteiten in 2022. Uiteraard wordt ook vooruitgekeken naar 2023. 
De agenda, notulen d.d. 5 februari 2022 worden u vooraf toegestuurd. Overige stukken zijn op dit moment nog niet beschikbaar en worden tijdens de ledenvergadering gepresenteerd.De locatie bij Green Village (adres: Blokhoeve 7, 3438 LC in Nieuwegein) is ruim opgezet, van alle gemakken voorzien en biedt zeer goede service aan haar gasten. Mocht u helaas toch niet in staat zijn om naar Nieuwegein te komen, is het ook mogelijk om het programma digitaal te volgen. 

De patiëntendag is bij te wonen door zowel leden als niet-leden van de Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie.

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor deelname door een e-mail te sturen naar info@fibreuzedysplasie.eu. Vermeldt u alstublieft duidelijk de naam of namen van de deelnemer(s) en eventuele specifiek dieetwensen of allergieën.
Indien u het programma online wilt volgen vraag ik u dit ook in de mail vermelden. U krijgt dan de benodigde link uiterlijk 3 februari per mail toegestuurd.


Aan niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd voor deelname op de locatie.

 Leden mogen gratis 1 introducee aanmelden. Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk voor 25 januari a.s. uw deelname via bovenstaand mail adres kenbaar te maken.Heel graag tot 4 februari!

Met vriendelijke groet,Gerry Hazekamp


Voorzitter Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie