Nieuwe privacywet

dinsdag 15 mei 2018

Binnenkort treed de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven en verenigingen hun gegevensverwerking beschrijven.

In het kader van de nieuwe privacywetgeving die binnenkort van kracht wordt heeft de Patiëntenvereniging Fibreuze Dysplasie een privacybeleid opgesteld. Hierin staat precies omschreven welke gegevens we verzamelen en waar deze voor gebruikt worden. Het Privacybeleid van de vereniging is te vinden op onze website via deze link en zal binnenkort ook per e-mail aan onze contacten worden toegezonden. Al onze contacten krijgen dan de mogelijkheid akkoord te geven op het Privacybeleid en het gebruik van persoonsgegevens zoals daarin omschreven.
Voor het verwerken van persoonsgegevens zullen wij vanaf nu uitsluitend gebruik maken van een professioneel administratieprogramma. Hiermee worden goede beveiligingsmaatregelen gewaarborgd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.