Fibreuze Dysplasie en het coronavirus

maandag 23 maart 2020

 
 

 

Al het nieuws over het coronavirus (Covid-19) roept vragen op. Veel algemene vragen worden beantwoord door het RIVM die ook alle vragen en antwoorden heeft verzameld op haar website. Onder de Fibreuze Dysplasie patiënten blijkt regelmatig de vraag te rijzen of zij ook onder de groep kwetsbare burgers vallen. Deze vraag hebben we voorgelegd aan de specialisten. Fibreuze Dysplasie maakt je niet kwetsbaarder voor het virus. Het kan zijn dat patiënten met het Mc Cune Albright Syndroom vanwege aangedane organen wel kwetsbaarder zijn als zij het virus oplopen. De artsen adviseren om de aanwijzingen van het RIVM goed op te volgen om zo te voorkomen dat het virus zich verspreid.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

- Was uw handen regelmatig volgens de aanwijzingen van het RIVM

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes

- Geen handen schudden

- Blijf zo veel mogelijk thuis, maar zeker als u verkoudheidsklachten krijgt

- Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen

 

Voor meer actuele informatie:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Had u een afspraak voor een behandeling met bisfosfonaten en heeft u gehoord dat dit infuus in de huidige situatie niet door gaat? Wat betekend dat voor u?

Dit is afhankelijk van de reden waarvoor het infuus werd gegeven.

Als het een onderdeel was van een reeks kuren dan zal u het infuus waarschijnlijk niet meer inhalen omdat anders de infusen te dicht op elkaar komen. Als u de infusen kreeg voor onder andere pijn dan zal uw arts waarschijnlijk  proberen het infuus zo snel mogelijk weer te plannen omdat het anders erg vervelend is dat u langer met pijnklachten moet lopen. De artsen zijn echter afhankelijk van het openstellen van de behandelafdelingen hiervoor. Merkt u dat u meer pijnklachten krijgt, neem dan contact met uw behandelend arts op zodat gekeken kan worden naar de pijnmedicatie en de planning.

Als u de behandeling kreeg als onderdeel van een behandeling tegen hogere botactiviteit zonder pijn, dan is het goed te weten dat het overslaan van 1 behandeling er niet voor zorgt dat de botafwijkingen doorgroeien, uw ‘infuusjaar’ duurt alleen 3 maanden langer. Vaker dan 1 maal een infuus overslaan is natuurlijk niet de bedoeling dus kijk met uw arts naar alternatieven als deze situatie langer gaat duren.

Wij hopen u hiermee iets meer informatie te hebben gegeven en willen u er op wijzen dat we via de mail bereikbaar blijven mochten er meer vragen zijn.