Fibreuze Dysplasie en het coronavirus

maandag 23 maart 2020

 
 

 

Al het nieuws over het coronavirus (Covid-19) roept vragen op. Veel algemene vragen worden beantwoord door het RIVM die ook alle vragen en antwoorden heeft verzameld op haar website. Onder de Fibreuze Dysplasie patiënten blijkt regelmatig de vraag te rijzen of zij ook onder de groep kwetsbare burgers vallen. Deze vraag hebben we voorgelegd aan de specialisten. Fibreuze Dysplasie maakt je niet kwetsbaarder voor het virus. Het kan zijn dat patiënten met het Mc Cune Albright Syndroom vanwege aangedane organen wel kwetsbaarder zijn als zij het virus oplopen. De artsen adviseren om de aanwijzingen van het RIVM goed op te volgen om zo te voorkomen dat het virus zich verspreid.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

- Was uw handen regelmatig volgens de aanwijzingen van het RIVM

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes

- Geen handen schudden

- Blijf zo veel mogelijk thuis, maar zeker als u verkoudheidsklachten krijgt

- Houd 1,5 meter afstand tot andere mensen

 

Voor meer actuele informatie:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19